Pierwszy w Polsce taki ośrodek! Ogólnopolskie Centrum Terapeutyczne Dla Ofiar Wypadków i Służb Ratownictwa już otwarty!

Mobilna Szkoła Rowerowa


W ramach projektu PZU SA  ,, PomocToMoc ”, Stowarzyszenie ,, Misie Ratują Dzieci ” przekazało Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie „Mobilną Szkołę Rowerową”. Zasadą funkcjonowania tego przedsięwzięcia jest nie tylko zachęcanie do używania roweru, ale przede wszystkim przekazywanie podstawowych zasad bezpiecznej jazdy po ulicach, drogach i ścieżkach rowerowych. Jest to niezwykle ważne ze względu na fakt, że w roku 2018,  w Polsce rowerzyści brali udział w ponad 4200 wypadkach drogowych. Dlatego tak ważne jest przekazywanie już najmłodszym dzieciom i młodzieży zasad bezpiecznego poruszania się rowerem. „ Mobilna Szkoła Rowerowa ” umożliwiła zarówno uczniom jak i społeczności lokalnej, wykorzystanie wiedzy teoretycznej dotyczącej bezpieczeństwa na drodze w praktyce, w warunkach nie stwarzających zagrożeń. Przewidujemy, że z ,, Mobilnej Szkoły Rowerowej”, skorzysta ok. 500 dzieci i młodzieży. Istotną pomocą jest również przekazany program multimedialny ,, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, dzięki któremu uczniowie poznają teoretyczną wiedzę z zakresu ruchu drogowego. W ramach programu zakupiono również  rowery, kaski, kamizelki odblaskowe i ochraniacze na łokcie i kolana oraz apteczkę pierwszej pomocy.

Korzystając  z ,, Mobilnej Szkoły Rowerowej ” współpracujemy z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu.

Galeria