Pierwszy w Polsce taki ośrodek! Ogólnopolskie Centrum Terapeutyczne Dla Ofiar Wypadków i Służb Ratownictwa już otwarty!

Projekt Dom Misia Ratownika

Zadania:
Utworzenie Ogólnopolskiego Centrum Terapeutyczno – Wypoczynkowego dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz dla pracowników służb ratownictwa.

Cele:

  • zajęcia terapii grupowej i indywidualnej dla ofiar wypadków i ich rodzin;
  • pomoc psychologiczna i prawna dzieciom osieroconym w wyniku wypadku;
  • szkolenia dla służb ratownictwa dotyczące nowoczesnego modelu organizowania pomocy ofiarom wypadków, z uwzględnieniem ich przeżyć psychicznych wzbogacane o treningi poszerzania własnej odporności na stres zawodowy;
  • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W systemie pracy centrum prowadzone będą szkolenia dla służb ratownictwa, osób działających bezpośrednio na miejscu nieszczęśliwego wypadku – policjantów, strażaków, lekarzy i ratowników medycznych. Ich program ukierunkowany jest na nabywanie wiedzy o psychologicznych aspektach sytuacji ofiary lub uczestnika wypadku, rozwijanie praktycznych umiejętności działania w kontakcie z uczestnikami zdarzenia, zwiekszenie świadomości własnych wzorców reakcji na stres zawodowy.

Dom Misia Ratownika spełniać będzie także funkcje bazy danych o pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej oraz o ośrodkach adopcyjnych. Pod jednym numerem telefonu lub adresem internetowym będą dostępne adresy ośrodków i instytucji zajmujących się pomocą ofiarom wypadków, zarówno w kraju, jak i za granicą. Centrum gromadzić będzie również informacje o okolicznościach wypadków w aspekcie ich przyczyn – często dużo wcześniej poprzedzających sam moment tragedii oraz o ich długoterminowych skutkach, a zwłaszcza konsekwencji psychologicznych i społecznych.

Ważnym kierunkiem przygotowującym działalność Centrum są szkolenia dla wolontariuszy w systemie szkoły Cansellingu. Szkoła ta w profesjonalny sposób przygotowuje do takiego systemu pomocy ludzi, czujących w sobie powołanie do wspierania słabszych czy poszkodowanych, czyniąc z nich fachowców, legitymujących się uprawnieniami respektowanymi we wszystkich krajach Unii Europejskiej, niezależnie od posiadanego formalnego wykształcenia. Prowadząc nasze turnusy terapeutyczne, korzystamy z pomocy wolontariuszy – najczęściej studentów ostatnich lat rehabilitacji i zdajemy sobie sprawę, jak często ogromny potencjał ich możliwości nie zostanie nigdy wykorzystany z powodu braku trenerskiego i terapeutycznego przygotowania. Są oni pierwszą grupą osób, którą zamierzamy objąć takim szkoleniem w barterowej wymianie zobowiązania do współpracy ze Stowarzyszeniem.