Pierwszy w Polsce taki ośrodek! Ogólnopolskie Centrum Terapeutyczne Dla Ofiar Wypadków i Służb Ratownictwa już otwarty!

Projekt Miś Ratownik

Miś Ratownik to przytulanka, która uosabia w świadomości dziecka domowe ciepło, czują i serdeczną bliskość rodziców, czyli wszystko to, co traci ono w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Dlatego w stresie towarzyszącym wypadkowi, gdy potrzeba znalezienia zastępczego źródła oparcia, staje się bardzo silna, a nawet konieczna do emocjonalnego przetrwania, taki Miś może się okazać się bardzo użyteczny. Jego przydatność potwierdzona w pracy służb ratownictwa (lekarzy, policjantów, strażaków) pozwala go nazwać: „apteczką pierwszej psychologicznej pomocy”. Obecność Misia Ratownika ma również wszystkim przypominać, że w wypadku cierpi także cała strona emocjonalna człowieka, tak małego, jak i dużego.

Gwałtowność zdarzeń, uczucia strachu i rozpaczy, cierpienie związane z bólem fizycznym, przerażenie widokiem rannych, często bliskich dziecku osób, czy nawet ich utrata to przeżycia przerastające możliwości adaptacyjne dziecka. Negatywne skutki takich traumatycznych przeżyć powodują trwałe zmiany w psychice, zaburzając dalszy rozwój dziecka. Dlatego tak ważne jest, aby przedstawiciele służb ratownictwa: lekarze, strażacy, policjanci, przybywający jako pierwsi na miejsce wypadku, w swoich profesjonalnych działaniach, prowadzonych w celu ratowania zdrowia i życia, uwzględniali również sferę przeżyć psychicznych ofiar wypadków.

Przeprowadzone eksperymenty potwierdziły hipotezę o celowości natychmiastowych oddziaływań terapeutycznych u ofiar nagłych wypadków. Poszkodowane osoby, którym prawie natychmiast udzielono psychologicznej pomocy, szybko wracały do równowagi psychicznej, a przeżycia związane z tragicznym wydarzeniem nie pozostawiły w ich psychice trwałego urazu (S.Ginger – Gestalt nr 4/98).
Jeśli w wypadku uczestniczą dzieci, działania te nabierają szczególnego znaczenia. Umiejętne udzielenie dziecku psychologicznego wsparcia poprzez życzliwy gest, odwrócenie jego uwagi od miejsca tragicznego zdarzenia oraz serdeczna nad nim opieka, ułatwi mu przetrwanie krytycznej sytuacji. Sprawdzonym w wielu krajach pomysłem jest wyposażenie samochodów ratownictwa w pluszowe Misie, które wręczane dzieciom w odpowiednim momencie i we właściwy sposób, pomagają im ukoić psychiczny ból. Umożliwiają one również nawiązanie kontaktu z dzieckiem w szoku, dzięki czemu prowadzenie akcji ratowniczej oraz wykonanie niezbędnych zabiegów medycznych jest łatwiejsze.

Stowarzyszenie dąży do tego, aby Miś Ratownik mógł być ofiarowany każdemu pokrzywdzonemu w wypadku dziecku, a prawidłowo przygotowane służby ratownictwa, udzielając pierwszej pomocy, potrafiły zarazem odpowiednio złagodzić psychologiczne skutki tragicznego zdarzenia.

Zadania:

  • wyposażanie na terenie całego kraju samochodów ratownictwa: policji, pogotowia, straży pożarnej i pogotowia w pluszowe maskotki Misia Ratownika;
  • coroczna organizacja bezpłatnych turnusów terapeutycznych dla dzieci – ofiar wypadków komunikacyjnych, pożarów czy tragedii rodzinnych.

Cele:

  • udzielenie poszkodowanemu na skutek wypadku dziecku psychologicznego wsparcia;
  • załgodzenie urazu psychicznego wywołanego dramatycznym przeżyciem;
  • nawiązanie kontaktu z dzieckiem w szoku, dzięki czemu prowadzenie akcji ratowniczej i przeprowadzenie niezbędnych zabiegów medycznych jest łatwiejsze;
  • przeprowadzenie dwutygodniowej terapii w celu przywrócenia równowagi psychicznej naruszonej w związku z traumatycznym przeżyciem.