Pierwszy w Polsce taki ośrodek! Ogólnopolskie Centrum Terapeutyczne Dla Ofiar Wypadków i Służb Ratownictwa już otwarty!

Szkolenia Misia Ratownika

Szkolenia dla służb ratownictwa organizowane będą w Centrum Terapeutyczno-Szkoleniowym Dom Misia Ratownika w Dźwirzynie kolo Kołobrzegu. Szkolenia te opracowane są przez najwyższej klasy ekspertów i adresowane przedewszystkim do osób działających bezpośrednio na miejscu wypadku – policjantów, strażaków, lekarzy i ratowników medycznych. Ich program ukierunkowany jest na nabywanie wiedzy o psychologicznych aspektach ofiary lub uczestnika wypadku, rozwijanie praktycznych umiejętności działania w kontakcie z uczestnikami zdarzenia, zwiększenie świadomości własnych wzorców reakcji na stres zawodowy. Nabyta przez uczestników szkolenia wiedza i doświadczenie, włączane w zespól profesjonalnych oddziaływań służb ratownictwa pomagają chronić psychikę osób poszkodowanych w nieszczęśliwych wypadkach, a tym samym zmniejszać zagrożenie długotrwałymi urazami psychicznymi. Pomoc taka wzmocnić może także mobilizację psyhofizycznych sił organizmu ofiary, niezbędnych dla przetrwania krytycznej sytuacji i ułatwić jej powrót do zdrowia. Jeśli w wypadku ofiarami są dzieci, konieczność tych działań nabiera szczególnego znaczenia.

Zadania:

  • Wykreowanie nowoczesnego modelu organizowania pomocy ofiarom wypadków, z uwzględnieniem ich przeżyć psychicznych.

Cele:

  • Wzbogacenie rutynowych działań służb ratownictwa prowadzonych w celu ratowania zdrowia i życia ofiar wypadków o umiejętności udzielania im psychologicznego wsparcia;
  • Zmniejszenie urazu psychicznego u ofiar wypadków poprzez natychmiastowe udzielenie im psychologicznej pomocy;
  • Zwiększenie odporności pracowników służb ratownictwa na stres zawodowy.