Pierwszy w Polsce taki ośrodek! Ogólnopolskie Centrum Terapeutyczne Dla Ofiar Wypadków i Służb Ratownictwa już otwarty!

Ważne informacje

Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci zostało powołane w sierpniu 1999. Osobowość prawną otrzymało 31 grudnia 1999 roku na mocy wpisu w dziale A stowarzyszeń Ns. Rej. St440/99

Stowarzyszenie „Misie Ratują Dzieci”
ul. Lubicz 34/9, 31-515 Kraków
tel./fax.: 012 432 75 10, +48 665 660 656

Nowe konto Stowarzyszenia Misie Ratują Dzieci:
Bank Pekao SA: 52 1240 4719 1111 0000 5184 2518